Vodonepropusne sabirne jame

Vodonepropusne sabirne jame koriste se kod objekata gdje ne postoji mogućnost priključjka na javni kanalizacijski sustav.

Ove jame mogu biti dvokomorne i trokomorne.

Odlikuje ih jednostavna, brza ugradnja kao i jednostavno pražnjenje.

Vodonepropusne sabirne jame proizvode se sukladno normi HRN EN 12566-1

Sidebar