Separatori masti

Separatore lakih tekućina dijelimo na separatore ulja i separatore masti.

Separatori masti služe za odvajanje ulja i masti koji se nalaze u otpadnim vodama kuhinje, mesne industrije, prehrambene industrije itd.  Separatori masti odvajaju i precipitiraju mast, kao prevenciju od začepljenja kanalizacijskog sistema.

Potrebno je masti prije ispuštanja oborinskih voda u kanalizacijsku mrežu pročistiti do te mjere, da otpadna voda prije ispusta sadrži do *5 mg supstance/l

Separatori djeluju na principu težine. Ulje, benzin, plinsko ulje, maziva, lož ulje i ostale lake tekućine imaju nižu specifičnu težinu od vode, što separatori ulja i masti koriste prilikom svog načina rada, tako da smanjuju protok i brzinu odvodnje oborinske vode, a dijelovi lakih tekućina se izlučuju i podižu na površinu. Očišćena voda tako sigurno otječe kroz otvore u odvodni kanalizacijski sustav i zaštićuje podzemne vode od potencijalnih onečišćenja.

Sidebar