PVC Cijevi za zaštitu kabela

PVC cijevi za zaštitu kabela su namijenjeni za zaštitu telekomunikacijskih kabela ili elektroenegetskih kabela. Izrađene od tvrdog PVC-a u žutoj boji za zaštitu telekomunikacijskih kabela te crvenoj za zaštitu elektroenergetskih kabela.

Cijevi se proizvode u dimenziji F 110 mm a ugradbena duljina cijevi je 6000 mm.

Proizvode se prema DIN 8062.

Sidebar