Parkirališta

Parkirališta su obično visoko prometne površine izložene vremenskim utjecajima kao i vozilima različitog opterećenja.

Obzirom da se sa parkirališnih površina sakuplja voda nerijetko kontaminirana naftnim derivatima i drugim opasnim sedimentima, nužno ju je pročistiti prije puštanja u okoliš.

Sidebar