Revizijska okna

Revizijska okna su  sastavni dio kolektora u gravitacijskim sustavima odvodnje otpadnih, oborinskih i mješovitih voda. Revizijskim oknima se omogućuje ulazak u kanalizacijske kanale radi održavanja, pregleda, čišćenja i ispiranja ili popravaka tj. revizije mreže, a služe za tehnički ispravno spajanje kanala, lom trase (u horizontalnom smislu), promjenu pada (u vertikalnom smislu).

Okna se standardno izrađuju od PVC, PP i PE materijala.

Standardno se proizvode u slijedećim promjerima: DN 600, DN 800, DN 1000, DN 1200.

Prema vrstama revizijskih okana postoje:

  • kontrolno
  • tangencijalno
  • kaskadno
  • kaskadno sa zaobilaznim vodom
  • vodolovno grlo (slivnik)
  • kućno kontrolno okno

Revizijska okna proizvode se sukladno zahtjevima norme HRN EN 13598.

revizijska-okna