PVC i PE cijevi i fazonski komadi za drenažu

Pod pojmom drenaža podrazumijeva se isušivanje podvodnih zemljišta kopanjem kanala i polaganje cijevi u zemlju.

Drenažne cijevi primjenjuju se za dreniranje svih vrsta površina kao što su npr. Poljoprivredne površine, sportski tereni, rekreativni tereni kao i svi tereni koji zahtijevaju isušivanje. Izbor cijevi ovisi o površini koju je potrebno „drenirati”.

Drenažne cijevi proizvode se od tvrdog PVC-a i PEHD-a, mogu biti jednoslojne i dvoslojne te mogu imati, ovisno o potrebi isušivanja, različite vrste perforacije.

PVC drenažne cijevi dostupne su u slijedećim promjerima: 50 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm

PE drenažne cijevi dostupne su u slijedećim promjerima: 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm, 355 mm

Drenažne cijevi proizvode se prema slijedećim normama:

  • DIN 1187 (PVC drenažne cijevi)
  • DIN 4262-1, tip C (PE DRENAŽNE CIJEVI)
  • DIN EN 13244-2 (PE DRENAŽNE CIJEVI)
pvc-i-pe-cijevi-i-spojni-dijelovi-za-drenazu