PE Cijevi za zaštitu kablova

PE cijevi za zaštitu kabela koriste se u telekomunikacijama za zaštitu svjetlovodnih kabela u pristupnoj mreži, zatim u zaštiti svjetlovodnih i koaksijalnih kabela RTV kabelskog sustava i drugih funkcionalnih mreža za direktno polaganje u zemlju, te za uvlačenje u postojeće cijevi ili novoizgrađenu DTK (distributivna telekomunikacijska kanalizacija).

Proizvode se sukladno slijedećim normama: HRN EN 12201, DIN 8074, DIN 8075