Kanali za oborinsku odvodnju

Kanali za oborinsku odvodnju namjenjeni su odvodnji oborinskih voda sa različitih površina kao što su prometnice, parkirališta, trgovi, terase i sl.

Ovi kanali mogu biti betonski, polimerbetonski i plastični.

Rešetke koje se koriste u kombinaciji sa ovim kanalima mogu biti različitih oblika te izrađene od različitih materijala (lijevanoželjezne, pocinčane, plastične i inox)

Dostupni su i kanali izrađeni u monolitnoj izvedbi od polimerbetonskih ili plastičnih materijala.

Dostupni su u različitim dimenzijama, širinama od 100, 150, 200, 300, 400 i 500 mm.

Mogu biti izrađeni u kontinuiranom padu ili kaskadni.

Mogu se koristiti za razred opterećenja A15 – Е 600, prema EN 1433

Proizvodi

Sidebar