Prepumpna okna

Precrpna kanalizacijska okna se upotrebljavaju za izjednačavanje visinskih razlika i namijenjene su za prepumpavanje otpadnih voda bilo da se radi o crnim (fekalne) ili sivim (drenažne, prljave, nefekalne) vodama.

Precrpna okna u osnovi su opremljene sa dvije pumpe tako da u slučaju kvara jedne pumpe precrpna stanica nastavlja rad.

prepumpna okna
Sidebar